Få et leasingtilbud

 

GRENKE Magasin

 

GRENKE online

 
 

Kontakt os

SALG - Herlev

+45  44 52 88 00

 service.koebenhavnanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Aarhus

+45 44 52 88 30

 service.aarhusanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk 

SALG - Odense

+45 44 52 88 40

service.odenseanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Køge

+45 80 71 94 00

 service.kogeanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk


ADMINISTRATION 
adminanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

Telefontid: kl. 9-15

+45 44 52 88 10

 

FAQ: Du spørger, vi svarer.

Med vores Leasing-FAQ's håber vi at kunne besvare de hyppigst stillede spørgsmål om leasing. Vi svarer dig også gerne personligt, hvis du har flere spørgsmål.

 

Leasing / Generelt

 
 

Hvad er leasing med fuld amortisering?

Fuld amortisering betyder, at alle omkostninger i forbindelse med leasingobjektet (anskaffelsesudgifter, biomkostninger og finansieringsomkostninger) amortiseres fuldt ud ved at leasingtageren betaler sine rater til leasinggiveren.

Op

 

Hvad er leasing med delvis amortisering?

Ved en aftale med delvis amortisering dækkes (= amortiseres) anskaffelsesomkostningerne ved et leasingobjekt ikke fuldt ud gennem leasingtagerens betalinger i løbet af basislejeperioden. Leasinggiveren har ret til at vælge successiv leasing, når basislejeperioden er udløbet.

Op

 

Hvad er en udskiftningsoption?

Alle GRENKE-leasingaftaler indeholder en såkaldt udskiftningsoption. Med denne option kan leasingobjekter udskiftes allerede under aftalens løbetid. På denne måde er leasingtageren altid teknologisk opdateret med de nyeste objekter - ved samme leasingrate, forudsat at aftaleværdien holder sig inden for en bestemt finansiel ramme.

Op

 

Hvad er Basel II, og hvilken indflydelse har Basel II på leasing-finansieringen?

Basel II beskriver den nye formulering af bestemmelserne vedrørende bankers og kreditinstitutters egenkapital. Målet med Basel II er at stabilisere bankvæsenet. Virksomhederne får lånemuligheder efter risiko. I denne forbindelse spiller en virksomheds soliditet en væsentlig rolle, når der ansøges om kredit.

 

Det er endnu en grund til, at leasing som finansieringsform er blevet endnu mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder: Leasing forbedrer regnskabet - og dette har en positiv effekt på vurderingen af den pågældende virksomhed.

Op

 

FAQ / Forhandler / Generelt

 

Hvordan kan jeg oprette en leasing-forespørgsel for mine kunder?

Det går hurtigst via din online-partnerportal. Her kan du med nogle få klik beregne leasing-tilbud og videregive forespørgsler online. Her kommer du direkte til partnerportalen. Hvis du endnu ikke har fået login-data, kan du bestille dem her, eller du kan få mere at vide hos dig selv af din kontaktperson, der informerer dig personligt.

Op

 

Hvilke tekniske forudsætninger har jeg brug for, når jeg skal udskrive en leasingaftale?

Du får leasingformularerne i PDF-format. Du skal have Acrobat Reader fra Adobe Systems Cooperation for at læse dette format. Du kan finde dette på Adobes website til download. Softwaren er gratis.

Op

 

Hvornår modtager jeg mine penge for de genstande, som jeg har finansieret via leasing?

GRENKE garanterer, at din regning betales samme dag, som vi har alle fuldstændige aftaledokumenter i hænde. At lease er derfor en fuldstændig sikker forretning uden åbne fordringer for GRENKE's specialforhandlerpartnere.

 

Med et enkelt klik på en knap har du endda pengene på din konto samme dag. Hvis dine kunder leaser, styrker du dermed også samtidigt din egen likviditet.

Op

 

FAQ / Kunde / Generelt

 

Fra hvilket beløb er det muligt at lease hos GRENKE?

Hos GRENKE er det allerede muligt at lease fra en nettokøbspris på 3.750 DKK. På denne måde kan selv små investeringer finansieres.

Op

 

Hvilke objekter kan jeg lease hos GRENKE?

GRENKE optræder uafhængigt af producenter og banker. Derfor er valget af leasingobjekter ikke bundet til bestemte mærker eller producenter. GRENKE finansierer økonomisk tunge objekter inden for områderne kontorkommunikation og kontorinventar, medikoteknisk udstyr, sikkerhedssystemer og maskiner. Efter aftale kan der er i visse tilfælde også optages "mindre gængse" leasingobjekter. Tag kontakt med din GRENKE-kontaktperson. Det er muligt at lease biler via vores franchisepartner, der har specialiseret sig i leasing af biler og styring af bilpark.

Op

 

Hvor kan jeg aflevere en forespørgsel om leasing?

Du kan forespørge om en leasingaftale direkte via den specialforhandler, der skal levere dine objekter. Denne sender så forespørgslen direkte videre til GRENKE via en online-portal. Forespørgslen kontrolleres i løbet af få minutter, og du kan underskrive din aftale direkte hos specialforhandleren, der derefter udleverer varerne til dig.

 

Du kan også vælge at indsende en forespørgsel om leasing direkte til GRENKE. I dette tilfælde er det eneste, du har brug for, vores forespørgselsformular.

Op

 

Hvornår begynder min leasingaftale?

Du bekræfter med en overtagelsesaccept, at du har modtaget leasingobjektet. En del af denne accept er overtagelsesdatoen, der samtidigt markerer udgangspunktet for aftalens ikrafttræden. Leasingaftalen begynder med det kvartal, der følger efter overtagelsesdatoen. For tidsrummet mellem overtagelsesdagen og den næste opkrævningsdato kræves der pr. dag et såkaldt brugsvederlag på 1/30 af leasingraten. Dette tidsrum har ingen indflydelse på leasingaftalens løbetid.

Op

 

Hvornår er leasingraterne forfaldne til betaling?

Med henblik på også i denne forbindelse at arbejde effektivt og billigt opkræver GRENKE kun de forfaldne leasingrater fire gange om året (hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Det betyder, at leasingraten opkræves hvert kvartal.

 

Efter ønske er det naturligvis også muligt at indbetale hver måned. Men så bortfalder den allerede indregnede omkostningsbesparelse på 1,5 %, som din rate i dette tilfælde forhøjes med.

Op

 

Er der andre omkostninger ud over leasingraterne?

Ved alle leasingobjekter er der forsikringspligt. Hvis du ikke selv har en teknisk forsikring, tegner GRENKE en fordelagtig rammeforsikring på dine leasingobjekter. Forsikringspræmien opkræves en gang om året og afhænger af objektets købspris.

Op

 

Hvornår ejer jeg leasingobjektet?

Et særligt træk ved leasingfinansiering er, at leasingtageren ikke "betaler af" på leasinggenstanden, men kun betaler et vederlag for brugen af den.

 

I hovedtræk kan leasing sammenlignes med leje. Lad os tage en "lejebolig" som eksempel. Hvis du lejer en bolig, erhverver du ikke ejendomsretten til boligen med huslejen, men du betaler alene for brugsretten. Du bliver altså aldrig ejer af boligen ved at betale husleje. Hvis du ikke længere betaler husleje, skal du flytte ud, dvs. give boligen "tilbage". Sådan er det også med leasing.

 

Tilbageleveringen af leasingobjekter er en forudsætning for en leasingaftale, der overholder lovens krav, og dermed også for, at leasingraterne kan trækkes fra i skat. Og ved at du leverer leasingobjektet tilbage ved slutningen af den aftale løbetid for leasingaftalen, kan du straks skifte over til mere moderne udstyr.

Op

 

Kan jeg afslutte leasingaftalen før tid?

I leasingaftalen aftaler parterne fuld amortisering af anskaffelsesomkostningerne, vederlag og renter. Leasingaftalen kan til enhver tid afsluttes før tid, men også her gælder det, at der skal opnås amortisering.

Op

 

Har jeg mulighed for selv at få indblik i og administrere mine leasingaftaler?

Via GRENKE's kundeportal kan leasingtagerne let og sikkert få indsigt i hele aftalestyringen online. Her kan du f.eks. også få digitale regninger, der opfylder alle lovbestemmelser med henblik på fradrag af indgående afgifter.

 

Til kundeportal

Op

 

FAQ / Kunde / GRENKE Rammeaftale

 

Fra hvilket tidspunkt kan det betale sig for en virksomhed at indgå en GRENKE Rammeaftale?

I alt bør der være planer om indkøb af it-udstyr for mindst 175.000 DKK over de næste 12 måneder. Det lyder af meget, men det beløb nås let, især da beregningen også omfatter allerede bestilte eller aktuelle anskaffelser. Denne samlede investeringsvolumen bestemmer fortrinsbetingelserne i alle enkeltaftaler inden for rammerne af GRENKE Rammeaftalen, også selv om det kun drejer sig om et lille indkøb på 3.750 DKK. GRENKE Rammeaftalen gælder altså fra den første anskaffelse. Dette gælder ikke kun rent økonomisk. Afviklingen af de enkelte leasingaftaler inden for hovedaftalen er særdeles ukompliceret og hurtig. Der er kun brug for undersøgelse af kreditværdigheden. Aftalerne er enkle, og du kan også udpege tegningsberettigede personer uden for prokuraen.

Op

 

Bevirker GRENKE Rammeaftalen , at virksomheder er bundet til bestemte leasingobjekter eller leverandører?

Nej. GRENKE optræder uafhængigt af producenter og banker. GRENKE Rammeaftale kunder har adgang til de mest forskelligartede leasingområder. Kontorkommunikation og kontorinventar, medikoteknisk udstyr og sikkerhedssystemer, maskiner. Efter aftale kan der er i visse tilfælde også optages "mindre gængse" leasingobjekter. Det er imidlertid ikke muligt at lease biler via GRENKE Rammeaftalen. På dette område arbejder vi med vores franchisepartner, der er specialiseret i leasing af biler og styring af bilpark.

Op

 

Hvilken indflydelse har GRENKE Rammeaftalen på udformningen af enkeltaftalerne?

Slet ingen. Bortset fra fortrinsbetingelserne naturligvis. Som kunde vælger du den individuelle løbetid og aftaletype for hvert enkelt leasingobjekt, f.eks. vedrørende aftaler med delvis eller fuld amortisering.

Op

 

Hvad sker der, når basislejetiden er udløbet?

Alt efter den valgte aftaletype findes der forskellige muligheder. Ved de mest almindelige aftaler, der amortiseres helt, er mulighederne som følger: For det første kan du levere udstyret tilbage og anskaffet nyt. For det andet kan du indhente købstilbud for leasingobjekterne og derefter overtage dem til en restværdi. For det tredje kan du fortsætte med at lease. Virksomheden kan altså beslutte sig fleksibelt.

Op

 

Er oprettelsen af GRENKE Rammeaftalen forbundet med omkostninger for virksomheden?

Nej. Der kræves ikke oprettelsesgebyr. Der betales kun leasingrater for enkeltaftalernes objekter.

Op

 

Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke udnytter GRENKE Rammeaftalen fuldt ud eller bliver nødt til at udskyde investeringer?

Som erhvervsdrivende er man aldrig helt sikret mod overraskelser. Bare se, hvordan det gik med den økonomiske krise. Hvis der er vigtige grunde til at udskyde eller endda annullere planlagte investeringer, finder vi en løsning sammen med kunden. Udskudte investeringer kan f.eks. afvikles over en efterfølgende GRENKE Rammeaftale, eller man kan forlænge den eksisterende aftale. Hvis virksomheden kun kan udnytte mindre end 50 % af det aftalte volumen, foretager vi ganske enkelt en efterberegning af de afsluttede enkeltaftaler iht. gældende betingelser.

Op

 

Hvor længe gælder GRENKE Rammeaftalen?

GRENKE Rammeaftale kunder råder over den samlede leasingvolumen på de fastlagte betingelser over et tidsrum på 12 måneder, uafhængigt af kalenderåret. I dette tidsrum kan kunden indgå lige så mange enkeltaftaler, som han eller hun ønsker det, og altid på det investeringstidspunkt, der set fra virksomhedens synspunkt er det mest optimale.

Op

 

Ændres betingelserne i enkeltaftalerne, når GRENKE Rammeaftalen er udløbet?

Nej da. Leasingraterne forbliver uændrede i hele enkeltaftalernes løbetid. En efterfølgende tilpasning er udelukket iht. aftalen. GRENKE Rammeaftalen og tolvmånedersfristen relaterer udelukkende til indgåelsen af leasingaftaler.

Op