Få et leasingtilbud

 

GRENKE Magasin

 

GRENKE online

 
 

Kontakt os

SALG - Herlev

+45  44 52 88 00

 service.koebenhavnanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Aarhus

+45 44 52 88 30

 service.aarhusanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk 

SALG - Odense

+45 44 52 88 40

service.odenseanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Køge

+45 80 71 94 00

 service.kogeanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk


ADMINISTRATION 
adminanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

Telefontid: kl. 9-15

+45 44 52 88 10

 

Hospitalet Valdemar holder sig i front på IT-siden

- med en GRENKE Rammeaftale

 

Hospitalssektoren er i disse år præget af en hastig udvikling og en knivskarp konkurrence inden for patientbehandling og teknologi. Det kræver økonomisk råderum at holde sig på forkant af den teknologiske udvikling, og den fleksibilitet og handlekraft har Hospital Valdemar styrket via en individuel rammeaftale med GRENKE.

 

 GRENKEs koncept passer perfekt til vores strategi
"Som hospital er det vigtigt at være i front såvel kompetencemæssigt som teknologisk og dermed give patienterne de bedste muligheder, og her passer GRENKEs koncept perfekt ind i vores strategi", forklarer direktør Jens Jacobsen fra Hospitalet Valdemar A/S. "Vi har haft en meget positiv dialog om de forskellige muligheder med deres rådgivere, og har fået en masse gode input. Resultatet er en skræddersyet GRENKE Rammeaftale, der imødekommer alle vores krav til fleksibilitet og omkostninger".

Rammeaftalen giver os mulighed for at rykke med det samme
Et moderne hospital er en højteknologisk enhed, der konstant skal opgraderes på IT-udstyr for at følge med udviklingen. Og det gælder såvel inden for administrationsdelen som inden for patientbehandlingen. Jens Jacobsen oplever derfor GRENKE Rammeaftalen som et stort løft på finansieringssiden og et vigtigt kort i den skærpede konkurrencesituation: "Vi har en kæmpe fordel i at have en økonomisk rammeaftale, så der på forhånd er fastlagt et beløb, vi over året kan investere for. Fleksibiliteten er utrolig vigtig. Det gælder om at kunne slå til og købe, når der er det rigtige tilbud - eller hvis der pludselig opstår en uforudset situation. Med rammeaftalen er vi altid up-to-date og sparer en del penge, og det er et godt supplement til vores øvrige finansieringskilder".

Hurtig opgradering af både pc'er og gastroskopiudstyr
Siden Hospitalet Valdemar indledte samarbejdet med GRENKE i efteråret 2013 har der været god brug for mulighederne i den fleksible finansieringsmodel. Da Microsoft fx lukkede for support til XP 8 styresystemet, skulle der på kort tid udskiftes software på over 20 pc'er. Og da der opstod mulighed for at tilbyde patienterne bedre og mere skånsomme mave-/tarmundersøgelser ved hjælp af nyt gastroskopiudstyr, kunne hospitalet også træffe en hurtig beslutning og indgå handlen på det helt rigtige tidspunkt. Til gavn for patienterne, der får en mere skånsom behandling med højere præcision og kvalitet, og hospitalet, der sparer på udgifterne og forbedrer konkurrenceevnen.

 

Rammeaftale med lynhurtig administration og straksbetaling
Jens Jacobsen er også godt tilfreds med selve administrationen af GRENKE Rammeaftalen: "Vi har en lang række ekstra fordele, der er affødt af den måde, vores aftale med GRENKE er skruet sammen på. For det første er denne leasingløsning jo specielt fokuseret på IT-udstyr, som ellers kan være svært at få finansieret. Desuden er den meget fleksibel, og man kan uden problemer inddrage køb helt ned til få tusinde kroner. Og på trods af det, er administrationen utrolig smidig. Når vi skal købe noget, sørger GRENKE for svar og betaling stort set med det samme. Endelig er der en god rådgivning og assistance fra GRENKEs konsulenter, som leverer mange brugbare input. Så alt i alt må jeg konstatere, at vi har fået et finansielt løft via samarbejdet".

 

GRENKE Rammeaftale
GRENKE Rammeaftale er den idéelle finansieringsløsning for små og mellemstore virksomheder. Aftalen giver dig mulighed for at indgå en række separate leasingkontrakter inden for et årligt budget – tilmed på særligt gode vilkår, der fastlægges efter jeres samlede IT-udgifter. Sammen fastlægger vi en rammevolumen, der passer til jeres behov, og du får alle fordelene ved vores særligt favorable vilkår i 12 måneder.
Under en GRENKE Rammeaftale kan du finansiere anlægsinvesteringer i kontorudstyr, kopimaskiner eller telekommunikation, medicinsk udstyr, sikkerhedsudstyr og meget mere. Du vælger selv periode og kontraktbetingelser for hver enkelt leaset genstand – og altid på rammeaftalens favorable vilkår.

Hospitalet Valdemars fordele ved GRENKE Rammeaftalen:
• Mulighed for at slå til og erhverve mere kostbart udstyr, når behovet opstår
• Favorable vilkår fastlægges for den enkelte kontrakt (fra 3.750 DKK)
• Frit valg af investeringsdato og tilpasning af leasingvilkår giver optimal fleksibilitet
• Regelmæssig betaling af leasingafgift gør det lettere at budgettere udgifterne og opretholde likviditeten
• Lavere håndteringsomkostninger - fx via samlet kredittjek og forenklet udarbejdelse af de enkelte kontrakter uden håndteringsgebyr

GRENKE bidrog med følgende kompetencer:
• Personlig og lokal rådgivning og service
• Individuel aftale med favorable vilkår skræddersyet til Hospital Valdemars behov
• Enkle procedurer og betaling inden for 24 timer
• Stor gennemsigtighed, hvor alle oplysninger er nemt tilgængelige via vores kundeportal

Hospitalet Valdemar profil:
1. april 1939 åbnede kiropraktor B. Frost Andersen dørene op til en af Danmarks første kiropraktorklinikker på Torvet i Ringsted. Den 1. januar 1976 blev Jens Jacobsen tilknyttet, mens Annie W. Mikkelsen startede 1. august 1983. Siden har virksomheden bevæget sig fra monofaglig klinik til tværfagligt hospital, der i dag har fire primære forretningsområder:
• Hospitalsdrift
• Forskning, udvikling, kvalitetssikring og uddannelse
• Socialmedicinske problemstillinger
• Forebyggelse, sundhed og velvære


I april 2001 overtog Valdemarklinikken byens store apoteks lokaler i centrum af Ringsted, og i
2003 blev Valdemarklinikken til Hospitalet Valdemar A/S. Seneste store skridt i udviklingen skete i 2011, hvor hospitalet etablerede sig i nye lokaler på 5.000 kvm. i Selandia Park i den sydlige del af Ringsted. Her tilbyder hospitalet nu behandling indenfor 20 forskellige specialeområder.