It-leasing giver dig mere fleksibilitet

Virksomheder er under et enormt konkurrence- og innovationspres, og der er derfor flere og flere firmaer, der foretrækker at lease, når de anskaffer nyt it-udstyr. Inden for alt fra telekommunikationsanlæg til servere og notebooks bliver det mere og mere populært at lease. Men hvilke fordele er der ved it-leasing?

I modsætning til et køb, hvor et produkts livscyklus som en tommelfingerregler kan sættes til ca. fem år, kan innovationscyklusserne forkortes med en leasingaftale. Et firma kan indføre nye teknologier tidligere og hurtigere og dermed reagere bedre på kravene af et marked, der er konstant i forandring. Herved skabes en øget teknologisk og især økonomisk fleksibilitet.
Leasing har desuden den fordel, at der næsten ikke bindes kapital. Det er til stor nytte for især de firmaer, der bliver nødt til at kunne disponere frit over deres midler. Der bliver mindre risiko for, at man bliver tvunget til at bruge det tekniske udstyr i længere tid end nødvendigt for at udnytte afskrivningsperioden fuldt ud.

Også her gælder, at leasing virker som kontantkøb - den, der betaler sine indkøb kontant, kan forhandle sig til fordelagtige kontantrabatter. Det er én af de vigtigste grunde til, at også leasingtagere, der ikke er erhvervsskattepligtige og dermed kun har meget få skattefordele ved at lease, alligevel ofte vælger at lease. For ved en leasingaftale opfatter leverandøren leasingtageren som en kunde, der betaler kontant.